Indoor & Online Classes

Green Yoga Kreuzberg

  • Tuesday: 20.00 Yin Yoga & Gong 
  • Wednesday: 8.00 Vinyasa Yoga
  • Thursday: 18.30 Vinyasa Yoga


Green Yoga Prenzlauer Berg

  • Tuesday: 9.15 Power Yoga
  • Friday: 18.00 Power Yoga
  • Sunday: 9.15 Wake Up Yoga
  • Sunday: 10.30 Wake Up Yoga